TOMANOVÁ, M. Ráj [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Mainer, Martin

Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Lahoda, Tomáš

Navrhovaná známka
D

eVSKP id 50183