HUZLÍK, R. Motor-generátor pro vírovou turbínu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Ondrůšek, Čestmír

viz hodnocení v pdf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Skala, Bohumil

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

Duroň, Jiří

viz posudek ve formátu pdf

Navrhovaná známka

eVSKP id 77420