ZIKMUND, T. Matematické metody pro zpracování obrazu v biologických pozorováních [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Chmelík, Radim

viz. spis

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

doc. RNDr.Petr Matula, Ph.D.

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

Krejčí, František

viz. posudek v pdf.

Navrhovaná známka

eVSKP id 80741