BÁRTA, P. Provozní budova na vodním díle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Sedlák, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 86180