BAJER, R. Autosalon [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Maceková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Manová, Ludmila

Navrhovaná známka

eVSKP id 86175