LANGENBERGER, L. Bytový dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Myslín, Jiří

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Maceková, Věra

Navrhovaná známka

eVSKP id 86453