KRÁL, V. Rekonstrukce železniční stanice Trutnov hl.n [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Svoboda, Richard

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Wrana, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 86426