DOHNÁLEK, M. Rekonstrukce areálu učiliště Dubňany. Stavebně technologická příprava stavby. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kovářová, Barbora

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrůza,, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 86230