JINEK, J. Vliv drsnosti povrchu stěny na součinitel výtoku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zachoval, Zbyněk

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Golík,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 86362