KARÁSEK, J.  Komercializace bytových domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanák, Tomáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Vaňková, Lucie

Navrhovaná známka

eVSKP id 86385