VASSERBAUER, J. Hasičská stanice Jaroměř - stavebně technologická příprava stavby [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lízal, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86730