POULÍK, Z. Křižovatka Rosice - východ [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Holcner, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Smítal, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86625