POSPÍŠIL, J. Návrh založení polyfunkčního domu v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Glisníková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Boštík, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 86622