BALAS, O. Průzkum a hodnocení stavu stavební konstrukce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Heřmánková, Věra

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Komárková, Tereza

Navrhovaná známka

eVSKP id 86177