MIKOVÁ, L. Laboratorní testování účinnosti hydroizolačních injektážních gelů v závislosti na stavu různých stavebních materiálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Drochytka, Rostislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Dohnálek,, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 86496