PALÍK, L. Experimentální metody v energetickém hodnocení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Počinková, Marcela

Navrhovaná známka

eVSKP id 86538