KARABCOVÁ, E. Centrální sklad ložisek ZKL v Brně - stavebně technologický projekt [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Biely, Boris

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Zálešák, Vít

Navrhovaná známka

eVSKP id 86384