KAŠOVÁ, M. Ceny stavebních objektů uplatňovaných v projektech krajinného inženýrství [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Tichá, Alena

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Podhrázská,, Jana

Navrhovaná známka

eVSKP id 86387