PŘÍBORSKÝ, T. Energetická náročnost administrativní budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horák, Petr

Navrhovaná známka

eVSKP id 86632