KALHOUSOVÁ PERNICOVÁ, Z. Osamění [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rathouský, Luděk

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Franta, Jiří

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 84207