LINDOVSKÁ, L. RADNICE - VĚC VEŘEJNÁ, Správní centrum městské části Brno-sever [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Oplatek, Jiří

Diplomová práce je zdařilá v uspokojivé kvalitě návrhu i prezentace. Umístění objektu radnice do čela nově vytvořené veřejné komerční zóny, stejně jako jeho přísná forma vychází z urbanistického konceptu řešení zástavby areálu kasáren Dispozice objektu je jasná a přehledná. Rozložení kancelářských prostor po obvodu domu nabízí působivý vnitřní prostor dvorany. Předostí řešení je možnost rozšíření radničních provozů využitím flexibilního propojení s prostorami sousedního administrativního objektu Konstrukční systém je přiměřený náročnému prostorovému řešení budovy radnice Architektonický výraz odpovídá záměru studentky vytvořit pevný monolitický blok, kontrastující formou, materiálem i barvou obkladu s okolní zástavbou a tím podtrhnout závažnost radnice. Řešení prosklené části objektu není v návrhu přesvědčivě prezentováno. Grafická prezentace práce je přehledná, působí však poněkud těžkopádně. otázka Bulvár jako městský veřejný prostor .

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování B 80 Studentka ztratila dost času v úvodní fázi návrhu, v závěru však soustředěnou prací dohnala počáteční průtahy
Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Rudiš, Viktor

Práce je založená na zajímavé urbanistické koncepci, která však komplikuje řešení objektu radnice, které není bez problému.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Zásadní urbanistický přínos návrhu je v řešení prostoru ulice Provazníkovy, který autorka návrhu výrazně rozšiřuje a doplňuje veřejnými a komerčními funkcemi. Vytváří tak z dnešní ulice zajímavý a atraktivní městský bulvár. Do čela tohoto prostoru vkládá autorka čelo objektu radnice položené podél ulice Matonohovy. Tento přístup má nápad a zajímavě řeší problém. Zřetelná snaha zakomponovat přestavěný kasárenský blok do struktury okolního zastavění je pozitivním rysem návrhu.
Architektonické řešení B Architektonické řešení nové radnice je poznamenané její situací a není bez problému. Úzký dlouhý blok sevřený do úzké parcely nedává příliš možnosti k zajímavějšímu prostorovému řešení. Autorka návrhu je si zřejmě malých prostorových možností vědoma a snaží se architekturu objektu posílit atraktivním řešením jeho pláště.
Provozní řešení C Provozní řešení budovy je poplatné jejímu tvaru. Vstup do dlouhé budovy z jejího konce přirozené prodlužuje vnitřní komunikace. Oddělení koncové části objektu pro komerční využití je logické.
Technicko konstrukční řešení B Konstrukce budovy je standardní a bez problémů.
Formální úroveň B Formální úroveň návrhu je dobrá.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 82990