RYBA, I. Měření permitivity materiálů koaxiální sondou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Láčík, Jaroslav

Cílem diplomové práce bylo vytvoření měřícího pracoviště pro měření permitivity materiálů koaxiální sondou. Student pracoviště včetně jeho komponent navrhl a realizoval. Oceňuji mechanické provedení pracoviště. Bohužel vlastní implementace kódu v prostředí MATLAB pro nalezení parametrů měřeným materiálů z naměřených rozptylových parametrů má své rezervy a měla být provedena lépe. Rovněž v práci postrádám diskuzi nejistoty měření. Myslím, že při větší aktivitě a průběžné práci studenta mohlo být dosaženo lepších výsledků. I přes uvedené skutečnosti považuji zadání práce za splněné. Z formálního hlediska je práce zpracována na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
C
Body
78

Posudek oponenta

Oppl, Ladislav

Viz přiložený PDF soubor.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 84675