TYDOR, M. Univerzální senzorová testovací platforma [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Posudek provedl konzultant Ing. Marek Fojtach. Posudek je uložen ve formátu PDF.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Ing. Vladimír Hubík, Ph.D. (Saab Czech s.r.o.)

Posudek je přiložen v PDF verzi.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 84684