KUBĚNKA, M. Společenská odpovědnost podniku v dodavatelsko-odběratelských vztazích [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Ritschelová, Iva

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

eVSKP id 24948