WIESNER, D. Aplikace pro online přenos a zpracování informací o leteckém provozu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kováč, Dominik

Diplomová práce studenta se zabývala zpracováním informaci z leteckých, meteorologických a informačních zpráv (AIXM, WXXM, TAF, METAR a D-NOTAM). Cílem práce bylo vytvořit softwarovou aplikaci, která v reálnem čase na mapovém podkladu bude zobrazovat informace objektů z aeronautických dat a zobrazí také odpovídající aktuální meteorologické informace, které jsou získávaný online. Dalším úkolem byla indikace možnosti využití přistávací dráhy na základě vlivů omezující přistávaní. Teoretická část práce obsahuje popis typů meteorologických zpráv a popis modelu WXXM. Následně se student zabývá aeronautickými daty ve formátu AIXM a zprávami NOTAM (D-NOTAM). Student pokračuje vlivy na letecky provoz, popis vlivů je zaměřen na proces přistávaní, proto jsou vybraný pouze vlivy počasí, vliv samotného letadla a vliv přistávací drahý. Praktická část je pak zaměřena na popis vytvořené aplikace pro zpracování leteckých, meteorologických a informačních zpráv. Největším přínosem studenta je vytvořena metoda pro vyber přistávací drahý při působení vlivů omezující přistávaní. Z odborného hlediska je práce na dobře úrovni a zadání práce je dostatečně splněno. Formální úroveň práce je také na dobré úrovni, ale chyby propojeni mezi jednotlivými kapitolami a student neklade až takový důraz na vlastní přínos v práci. Celkově práci hodnotím stupněm C / 72 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Hošek, Jiří

Předložená diplomová práce Ing. Davida Wiesnera pojednává o přenosech a zpracování informací používaných v leteckém provozu pro popis aktuálního stavu provozu, letiště či počasí. I když se jedná o nepříliš známé téma, tak student tuto problematiku zpracoval na dobré úrovni. V rámci praktické části student vyvinul aplikaci umožňující zpracování a grafické znázornění vybraných aeronautických dat ve formátu AIXM a WXXM. Formální stránka je v pořádku a proto práci hodnotím stupněm C / 73 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
73

Otázky

eVSKP id 85346