ŽEMLA, V. Design motorové trojkolky (rikša) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Rajlich, Jan

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - A, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - A a grafická úprava výkresů - C. Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design motorové trojkolky zvané rikša v oboru průmyslový design. Student si ze tří rozdílných variant (experimentální, designová a konvenční) vybral střední cestu - vizuálně zajímavý designérský koncept specifického vozidla, které se odlišuje od stávající produkce a to i tím, že je navrženo spíše pro střední třídu pasažérů a moderní centra měst. Hodnotím jej proto vysoce, i s vědomím že navržený design nabízí možnosti pro lepší dořešení některých zejména ergonomických funkcí (vstupy - dveře, výhled pasažérů, úložné prostory, pohodlí, bezpečnost, užitková variabilita...).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Paliatka, Peter

Pro design je důležité i hodnocení designérských kvalit práce: řešení modelu - B, úroveň tvarové kultivace - B, barevnost navrženého designu - B a grafická úprava výkresů – B Diplomová práce splňuje všechny body zadání a obsahuje vlastní závěry k tématu design záchranářského vozidla. Diplomant v teoretickej casti predklada kvalitnu analyzu technickych a dizajnerskych rieseni. Autor diplomovej prace po stranke dizajnerskeho riesenia sa dostal na hranicu tvaroveho minimalizmu bez ujmy funkcnych poziadaviek. Jeho produkt v kontexte roznorodeho pouzitia dava idealny priestor pre reklamu a potrebnu informaciu. Koncepcia trojkolky umoznuje maximalnu variabilitu vyuzittia a alternovania interieru aj exterieru.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 83143