PINTÉROVÁ, R. Global environment [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šrámek, Jan

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zálešák, Jan

Navrhovaná známka
C

eVSKP id 84228