TOMALUKOVÁ, A. Nová řešení publikování závěrečných teoretických prací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Macháček, Mikuláš

Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Pulicar, Martin

Navrhovaná známka
E

eVSKP id 84237