SCHIFFNEDEROVÁ, M. Mimo vymezení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Gabriel, Michal

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hlavina, Tomáš

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 84232