NIMRICHTER, A. Procedurální programování v databázi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Uher, Václav

Student během semestru chodil pravidelně na konzultace a vzniklé problémy řešil s vedoucím. Nakonec vytvořil funkční algoritmus, který implementoval do databáze a tím splnil zadání. Po formální stránce se vyskytuje pár drobných chyb. Práci hodnotím známkou A – 93 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
93

Posudek oponenta

Povoda, Lukáš

Zadanie študent splnil, problematiku strojového učenia v kombinácií s programovaním v databáze pomocou jazyka PL/pgSQL naštudoval a na základe znalostí vytvoril funkciu pre výber príznakov, ktorá bola v práci otestovaná dvomi príkladmi. Po formálnej stránke je práca na vysokej úrovni, vytkol by som len krátky úvod, niektoré zbytočné informácie v texte práce a v niektorých častiach nedostatočnú odbornosť textu. Navrhujem hodnotenie A, 95 bodov.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 85282