SVÍDA, D. Snižování vibrací a akustických emisí pohonných jednotek aplikací virtuálního motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kovář, Rudolf

Navrhovaná známka

Dundálek, Radim

Navrhovaná známka

Kovář, Rudolf

Navrhovaná známka

Dundálek, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 41988