KAŠÍK, T. Dvoubytový rodinný dům s projekční kanceláří ve Valašském Meziříčí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Štěpánek, Ladislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Lišková, Barbora

Navrhovaná známka

eVSKP id 87672