PATLOKA, J. Stavebně technologická studie výstavby penzionu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Diaz, Yvetta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bravenec, Roman

Navrhovaná známka

eVSKP id 87864