SLECHAN, O. Rodinný dům s projekční kanceláří [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Drobeček, David

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bečica, Radek

Navrhovaná známka

eVSKP id 87956