REITER, T. Křižovatka ulic Na Střelnici a Lazecké v Olomouci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Všetečka, Martin

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Apeltauer, Jiří

Navrhovaná známka

eVSKP id 87912