ŘEHOŘOVÁ, K. Tvorba modelu budovy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanzl, Vlastimil

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Volařík, Tomáš

Navrhovaná známka

eVSKP id 87928