VRÁNA, A. Galerie moderního umění Brno [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Odvárka, Antonín

Navrhovaná známka

Králová, Zuzana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Teplý, Vladimír

Navrhovaná známka

eVSKP id 88090