VYBÍHALOVÁ, M. Návrh zařízení staveniště [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Nováková, Jana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Hrůza,, Jaroslav

Navrhovaná známka

eVSKP id 88095