VESELÝ, D. Možnosti financování činností stavebního podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hroníková, Marta

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Matyáš, Pavel

Navrhovaná známka

eVSKP id 88073