KOBLÍŽEK, M. Nadstandardní rodinný dům [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Daněk, Lukáš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Horáčková, Michaela

Navrhovaná známka

eVSKP id 87689