KOČÍ, V. Obraz a architektura/Typologie malířských intervencí do architektury [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvíčala, Petr

prospěl, doporučeno k obhajobě

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Koleček,, Michal

obhájeno

Navrhovaná známka

Sobotka, Jiří

obhájeno

Navrhovaná známka

Váňa, Radek

obhájeno

Navrhovaná známka

eVSKP id 24763