JUŘÍČEK, L. Předpjatý silniční most v obci Staré Město [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Koláček, Jan

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 87659