MATOULKOVÁ, J. Vytápění školicího centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Vendlová, Lucie

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Topič, Jan

Navrhovaná známka

eVSKP id 87782