MENŠÍK, M. Most přes řeku Moravu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Panáček, Josef

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Nečas, Radim

Navrhovaná známka

eVSKP id 87790