MALINA, M. Realizace spodní stavby sportovně relaxačního centra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kantová, Radka

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Kučera, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 87772