KRESTOVÁ, V. Formy a metody motivace ve stavebním podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Linkeschová, Dana

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bouřil, Václav

Navrhovaná známka

eVSKP id 87723