ŠAFRATA, P. Studium vlivu složení a vstupních surovin na hodnoty modulů pružnosti betonů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Hela, Rudolf

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Křížová, Klára

Navrhovaná známka

eVSKP id 87992