RAUCHFUSSOVÁ, K. Studium reflektance materiálů pro povrchové úpravy konstrukcí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Šťastník, Stanislav

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Šot, František

Navrhovaná známka

eVSKP id 87911