ROUDNÝ, T. Železobetonové protipovodňové stěny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Zich, Miloš

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Bažant, Zdeněk

Navrhovaná známka

eVSKP id 87916