SASÍNOVÁ, Z. Rodinný dům s vinotékou [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2015.

Posudky

Posudek vedoucího

Kacálek, Petr

Navrhovaná známka

Posudek oponenta

Špás, Luděk

Navrhovaná známka

eVSKP id 87938